Datorkomponenter

shutterstock_239116297

En dator består av många olika delar, även delarna i sig är uppbyggda av mindre beståndsdelar, men när man talar om datorkomponenter så är det ju delar man kan köpa direkt i en butik man menar. Detta är information man tekniskt sett inte behöver för att kunna köpa en dator, men ska man sätta ihop en egen är det bra att veta vad beståndsdelarna är. Låt oss ta en titt på ett par av de viktigaste komponenterna.

Moderkort

Moderkortet är den mest grundläggande komponenten en dator har. Det är ett centralt kretskort som försetts med ett flertal andra uttag där man kan koppla in andra kretskort. Moderkortet är den del som kopplar ihop alla andra komponenter. Denna beståndsdel kommer att styra hur nya eller gamla de andra komponenterna kan vara för att fortfarande kunna vara kompatibla då standarden förändras och förbättras med tiden.

Processor

En processor är den enhet i en dator som utför program. Den gör detta genom att hämta instruktioner och utföra operationer som datahantering och beräkningar. De är uppbyggda av tiotals miljoner av transistorer som alla får plats på en yta så liten som ett par kvadratcentimeter. Processorn är den komponent som är mest beroende av ett liknande moderkort, något som kallat socket, se alltid till att processorn och moderkortet har samma socket.

Nätaggregat

Nätaggregatet är den del som förser hela datorn med ström. Den omvandlar växelströmmen från vägguttaget till de olika former av elektricitet som datorns komponenter behöver. Ju kraftigare komponenter ens dator består av desto mer watt måste nätaggregatet kunna generera för att allt ska fungera korrekt.

Internminne

Detta brukar vanligen även kallas RAM. Det är en minne som datorns processor kan använda sig av för att lagra datorprogram och varierande former av data när program väl används. Detta är åtminstone hur det ser ut ur maskinsspråkssynvinkel. Minimikravet för RAM i en dator går med jämna mellanrum upp, så det är alltid bra att höra sig för hur mycket man ska köpa.

Grafik-/Ljudkort

Beroende på vad man ska använda datorn till kan man behöva köpa till komponenter som grafik- och ljudkort. Men man behöver endast göra detta om de integrerade komponenterna på moderkortet inte räcker till. Ska man till exempel spela spel är det ofta rekommenderat att köpa ett grafikkort, och ska man till exempel redigera ljud kan det vara värt att skaffa ett ljudkort.